infoa.cz pro učitele a studenty

ucebnice-infoa.cz internetové knihkupectví

ceníky / katalogy ceníky / katalogy

jazykový klub sleva 25 % na vybrané tituly

výprodej slevy až 70%

Ruština - maturita Aprende Espanol en marcha Career paths Angličtina pro děti Angličtina - příprava k testům PrimeTime Spark

Jste zde: Úvodní stránka

Nejnovější videopresentace

Express Publishing ELT - Fairyland 1 - 4 ieBook
Learning is now much more fun and effective with Fairyland iebook, Express Publishing's fully interactive digital approach to customized learning. Providing a lot more than merely the book...

Více o edici ”Fairyland

Express Publishing ELT - Access ieBook
Learning is now much more fun and effective with Access iebook, Express Publishing's fully interactive digital approach to customized learning. Providing a lot more than merely the book in...

Více o edici ”Access

Express Publishing ELT - Spark ieBook
Learning is now much more fun and effective with Spark iebook, Express Publishing's fully interactive digital approach to customized learning. Providing a lot more than merely the book in...

Více o edici ”Spark

Discover our Amazing World with CLIL Readers!
Discover our Amazing World with CLIL Readers an Amazing Adventure... not just a book! Levels A1 to B2 Express Publishing Discover Our Amazing World Readers is a brand new series of non-fiction...

Více o edici ”Discover English

Semináře pro učitele

najdete zde

Pilotní projekty pro školy

najdete zde


Novinky

Publikace Angličtina – příprava k testům zopakují učivo nutné k úspěšnému zvládnutí testů z anglického jazyka podle vzdělávacích standardů pro 5. a 9. ročník ZŠ:


Angličtina - příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ

rozdilove_zk_5rocnikrozdilove_zk_9rocniktesty_obalka_5rocniktesty_obalka_9rocnik

Standardy anglického jazyka v 5. a 9. ročníku zcela vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Jejich cílem je ověřit, zda žák skutečně zvládl požadované výstupy pro dané vzdělávací období alespoň na minimální úrovni.

Testovány či ověřovány by postupně měly být všechny očekávané výstupy a všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. V elektronických testech by mělo být ověřováno především čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní jak ve formě doplňování, tak i jednoduché volné psaní odpovídající danému věku a úrovni.

Standardy by však měly v další fázi ověřit i komunikační dovednosti, které jsou neoddělitelnou součástí výuky
jakéhokoliv jazyka – správnou výslovnost, schopnosti reakce a celkový projev žáka.

Při tvorbě Standardů se vycházelo z RVP ZV i v doporučených tematických okruzích základní slovní zásoby, zohledněny byly jazykové prostředky i typy textů, se kterými se všichni žáci běžně setkávají při práci ve škole
bez ohledu na to, s jakou učebnicí pracují.  

Žáci, rodiče i učitelé by se však neměli soustředit jen na přípravu na testy, ale na běžnou školní práci
a pravidelnou domácí přípravu, bez které nelze uspět nejen v testech, ale především v jazyce samotném.

ukázka ke stažení ZDE

Na školní rok 2012-2013 jsme pro Vás připravili dvě nové publikace pro výuku ruského jazyka, které zopakují slovní zásobu důležitou k úspěšnému zvládnutí učiva žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol:


Ruština – slovní zásoba (úroveň A2 – pro žáky 2. stupně ZŠ)

RU_mat_slzasoba_A2RU_mat_slzasoba_B1

Publikace vznikly pod autorským vedením Bc. Ljudmily Karnějevy a js koncipovány jako doplňkový materiál k jinému hlavnímu kurzu. Knihy obsahují témata, která jsou jednotlivě rozpracována vždy na jedné dvoustraně. Slovní zásoba je doplněna několika cvičeními a barevnými ilustracemi (A2) a fotografiemi (B1). Cílem cvičebnic je ověřit, zda student zvládl požadovanou slovní zásobu a její použití ve všech jazykových dovednostech – čtení, psaní, poslechu a mluvení.

Právě vychází 2. díly učebnic pro přípravu k maturitě ze španělského a francouzského jazyka.


Kurz Španělština - maturitní příprava

sp2_ucebnicefr2_ucebnice

2. díly učebnic jsou rozděleny do 9 lekcí, které prezentují témata odpovídající potřebám studentů ke složení maturitní zkoušky. Učebnice nabízí komplexní pokrytí gramatiky a její procvičování, množství materiálu vhodného pro nezávislé studium a rozvíjení dovedností jazykového studia včetně výslovnosti.

Představujeme Vám interaktivní eKnihy ieBooks k vybraným kurzům vydavatelství Express Publishing, FAIRYLAND, SPARK a ACCESS.

Od září 2011 ke každému pracovnímu sešitu ZDARMA.

iebook4 iebook1iebook5

Ověřte si výhody interaktivní výuky v praxi. Zašleme Vám zdarma jednu lekci z interaktivní učebnice (na CD) + tištěnou verzi této lekce pro všechny Vaše žáky. Kontaktujte nás a přesvědčte se, jak si Vaši žáci prostřednictvím interaktivní výuky efektivně osvojí jazykové dovednosti.

Nabídka se vztahuje na jednu lekci z učebnice FAIRYLAND 3 (1. stupeň ZŠ), SPARK 1 (2. stupeň ZŠ) nebo ACCESS 2 (2. stupeň ZŠ).


Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Dovolte, abychom Vám představili nové učebnice odborné angličtiny HOTELS & CATERING a odborné španělštiny HOTEL.ES. Učebnice Hotels & Catering navazuje na nový čtyřdílný kurz všeobecné angličtiny UPLOAD pro úrovně A1 – B1. Učebnice HOTEL.ES navazuje na čtyřdílný kurz všeobecné španělštiny ESPAÑOL EN MARCHA (A1 - B2).

hotels_catering hotel_es_150dpiNotice: Undefined variable: k in /home/www/infoa.cz/ucebnice-infoa.cz/req/funkce_obecne.php on line 185