infoa.cz pro učitele a studenty

ucebnice-infoa.cz internetové knihkupectví

ceníky / katalogy ceníky / katalogy

jazykový klub sleva 25 % na vybrané tituly

výprodej slevy až 70%

Jste zde: Úvodní stránka » Učebnice pro 2. stupeň

Učebnice pro 2. stupeň

Učebnice angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny a ruštiny pro 2. stupeň

Access

Access

Access je pestrý čtyřúrovňový kurz učebnic navržený pro začátečníky až středně pokročilé. Slovní zásoba je tu představena ve smysluplném kontextu a procvičena v různorodých cvičeních.

Agencia ELE

Agencia ELE

Agencia ELE

Alles Klar

Alles Klar

Učebnice „ALLES KLAR“ – základní úroveň jsou určeny studentům středních škol začínajícím výuku německého jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Amici d’Italia

Amici d’Italia

Amici d’Italia è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1 – A2 – B1) calibrati sul QCER.

Angličtina - příprava k testům pro 9. ročník ZŠ

Angličtina - příprava k testům pro 9. ročník ZŠ

Standardy anglického jazyka v 5. a 9. ročníku zcela vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Jejich cílem je ověřit, zda žák skutečně zvládl požadované výstupy pro dané vzdělávací období alespoň na minimální úrovni.

Aprende

Aprende

„Aprende” – gramatika a slovní zásoba (A1–B2), je podpůrným kurzem španělského jazyka, který doporučujeme pro běžnou výuku ve třídě i pro samostudium. Obsahuje 15 lekcí zaměřených na zvládnutí gramatických jevů španělského jazyka.

Blockbuster

Blockbuster

Blockbuster je čtyřdílná sada učebnic pro žáky na 2. stupni ZŠ (díly 1 a 2) a na SŠ (díly 3 a 4), která rovnoměrně rozvíjí všechny jazykové dovednosti a klade velký důraz na motivaci studentů a jejich aktivní účast při výuce.

Caffe Italia

Caffe Italia

Caffè Italia je ucelený kurz k výuce italského jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Click On

Click On

Click On je čtyřúrovňový kurz pro žáky a mladé studenty od úrovně začátečníků po pokročilé. Pečlivě propracovaná osnova kurzu postupně rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti s důrazem na motivaci studentů a jejich aktivní zapojení do vyučovacího proces

Colores

Colores

Řada učebnic „Colores” je určena studentům středních škol začínajícím výuku španělského jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Companeros (A1–B2)

Companeros (A1–B2)

Método dirigido a estudiantes entre 11 y 14 ańos. Companeros 3 corresponde al nivel B1.1 del MCER. Consta de 9 unidades y cada una tiene 10 páginas.

Echo

Echo

Výukový komplet ECHO 1 je určen žákům 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií, kteří s ruštinou začínají.

Enterprise

Enterprise

Enterprise je čtyřdílná řada učebnic pro žáky 2. stupně ZŠ (díly 1 a 2) a studenty SŠ (díly 3, Plus a 4). Rozvíjí dovednosti čtení, psaní, poslechu a konverzace na odpovídajících úrovních (začátečníci až pokročilí).

Español en marcha

Español en marcha

„Español en marcha” (A1–B2) je nový učebnicový kurz pro studenty španělštiny na SŠ a JŠ. Klade důraz na zvládnutí všech čtyř jazykových dovedností (psaní, čtení, poslech a mluvený projev) ve španělském jazyce.

Grammarway

Grammarway

Grammarway je doplňková série učebnic na procvičení gramatiky na úrovni začátečníků až pokročilých. Je možné použít ji jako doplněk k jakémukoliv kurzu na odpovídající úrovni.

Nuevo Español en Marcha

Nuevo Español en Marcha

Curso de español para jóvenes y adultos que abarca los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común europeo de referencia.

On Screen

On Screen

On Screen is a series of two courses for young adults or adult learners of English at upper-intermediate level. The series combines active English learning with a variety of lively topics presented in themed modules.

Ruština - Slovní zásoba

Ruština - Slovní zásoba

Kniha obsahuje témata, která jsou jednotlivě rozpracována vždy na jedné dvoustraně. Slovní zásoba je doplněna několika cvičeními a barevnými fotografiemi.

Spark

Spark

Nový učebnicový kurz angličtiny SPARK (A1–B1) určený pro žáky 2. stupně ZŠ.

Vite!

Vite!

Vite! je pestrý čtyřúrovňový kurz učebnic navržený pro začátečníky až středně pokročilé.

Vremena

Vremena

Řada učebnic „BPEMEHA“ autorek Jelizavety Chamrajevové, Elzy Ivanovové a Renaty Broniarzové je určena studentům středních škol začínajícím výuku ruského jazyka.Notice: Undefined variable: k in /home/www/infoa.cz/ucebnice-infoa.cz/req/funkce_obecne.php on line 185