infoa.cz pro učitele a studenty

ucebnice-infoa.cz internetové knihkupectví

ceníky / katalogy ceníky / katalogy

jazykový klub sleva 25 % na vybrané tituly

výprodej slevy až 70%

Jste zde: Úvodní stránka » Učebnice španělštiny

Učebnice španělštiny - učebnice pro střední školy

Aprende

Aprende

„Aprende” – gramatika a slovní zásoba (A1–B2), je podpůrným kurzem španělského jazyka, který doporučujeme pro běžnou výuku ve třídě i pro samostudium. Obsahuje 15 lekcí zaměřených na zvládnutí gramatických jevů španělského jazyka.

Colores

Colores

Řada učebnic „Colores” je určena studentům středních škol začínajícím výuku španělského jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Companeros (A1–B2)

Companeros (A1–B2)

Método dirigido a estudiantes entre 11 y 14 ańos. Companeros 3 corresponde al nivel B1.1 del MCER. Consta de 9 unidades y cada una tiene 10 páginas.

Español en marcha

Español en marcha

„Español en marcha” (A1–B2) je nový učebnicový kurz pro studenty španělštiny na SŠ a JŠ. Klade důraz na zvládnutí všech čtyř jazykových dovedností (psaní, čtení, poslech a mluvený projev) ve španělském jazyce.

Nuevo Español en Marcha

Nuevo Español en Marcha

Curso de español para jóvenes y adultos que abarca los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común europeo de referencia.Notice: Undefined variable: k in /home/www/infoa.cz/ucebnice-infoa.cz/req/funkce_obecne.php on line 185